Terapi hjälper

Terapi är motiverad i situationer där man inte själv hittar svar på sina frågor och det inte finns en neutral anhörig eller neutral resurs på arbetsplatsen att tala med. Det är bättre att tidigt söka hjälp än att länge släpa rädslor och ovisshet med sig.

Situationer där terapi kan vara motiverad:
Problem på arbetsplatsen
Relationsproblem
Karriärfrågor och ledarskapsutbildnig
Stress och burnout
Depression och ensamhet
Trauma och missbruk
Ångest och rädslor, panikattacker
Vrede
Förlust, nedstämdhet och besvikelse
Medelålderskris
Dåligt självförtroende

Många söker hjälp och får hjälp. Terapi kan vara ett tema som inte nämns men är något som många har nytta av. Det är många gånger ett tecken på styrka att fatta beslutet att kontakta en terapeut.