Ordlösa minnen, Sandplay för vuxna

Winnicott skriver: ”Kreativitet är viktig när man försöker hitta sig själv, det är bara genom lek som den vuxna eller barnet kan vara kreativ och använda hela sin personlighet, det är bara genom att vara kreativ som individen hittar fram till självet (self).”
Winnicott D. Playing and reality. 2005.

Sandplay som terapiform utvecklades av Dora Kalff, en av C.G. Jungs elever. Ursprungligen utvecklades metoden för att hjälpa sjuka barn, idag används sandplay i hela världen i terapier för alla åldersgrupper och för att lösa många olika slag av problem.

För vuxna är sandplay speciellt lämpad då man vill nå och behandla svårigheter och problem som inte kan nås med hjälp av en verbal terapi. Det kan då vara svåra erfarenheter eller trauman som skett i en ålder där ord inte ännu var tillgängliga. Minnen kan trots detta uppstå, de finns då enbart i form av kroppsliga minnen utan att vara definierade genom ord (body memories). Dessa minnen kan till exempel finnas i form av spänningar eller som oförklarlig smärta. De kan plötsligt aktiveras av ljud, lukter eller beröringar och kan utlösa överraskande, förvirrande och starka reaktioner som inte passar in i den aktuella situationen. Kroppsminnen kan uppstå vid en svår förlossning, vid tidiga operationer och sjukdomsfall. Traumatiska upplevelser senare i livet (olyckor, krigserfarenheter, förluster) kan vara omöjliga att uttrycka verbalt på grund av den svåra erfarenheten. Ordlösheten är i det här fallet inte ett hinder, sandplay fungerar terapeutiskt också i tystnad. Terapin fungerar också då ett gemensamt språk saknas.

Materialet för sandplay består av två sandlådor, den ena med fin torr sand, den andra innehåller fuktig sand. Dessutom finns det miniatyrer av människor, djur, hus, olika fortskaffningsmedel, naturmaterial m.m. Med hjälp av sanden och miniatyrerna kan man lätt skapa bilder som uttrycker det man behöver uttrycka.

Det ordlösa arbetet i sanden gör det möjligt att lyssna inåt, till signaler från kropp och själ, då kan man känna vad som behöver göras. Vad behöver jag göra med sanden, skall den vara torr eller våt? Behöver jag figurer, vilka figurer? När är bilden eller processen färdig? Arbetet gör det möjligt att få insikt i processer som ännu inte är medvetna, eller som aldrig varit medvetna. När en inre kontakt skpats kan minnena bearbetas och förändras. Terapeutens roll är att bevittna processen. Det är inte alltid nödvändigt att formulera en verbal tolkning.

Sandplay för barn se: Sandplayterapi för barn och unga