Porträtt

Jag är psykoanalytiker (C.G. Jung), ledarskapscoach och sandplayterapeut. I min mottagning i Zürich och i Stäfa erbjuder jag terapier för vuxna, för par och för barn och ungdomar och för manager på svenska, finska, engelska, tyska och schweizertyska.

Varje människa är unik och upplever sig själv och sin omgivning på ett unikt sätt. Det betyder också att var och en av oss har sina mycket individuella behov. En terapi är därför alltid anpassad till den enskilda människans specifika behov och önskemål.

Mina specifika intressen berör alla dimensioner av vår natur, de yttre likaväl som de inre, mer spirituella aspekterna av vår omgivning. Naturen var min källa för inspiration och engagemang under mina år som lärare i biologi och geografi och är en viktig källa för energi och inspiration i mitt arbete som terapeut.

2012 – privat mottagning i Zürich och Stäfa
2013 – coach och terapeut för MBA studenter vid IMD i Lausanne
2014   terapeut vid Clienia Schlössli, psykiatrisk klinik, Oetwil
1988 – 2010: lärare i biologi (IB) och geografi i Helsingfors och Esbo, Finland
2004 – 2009: Publikationer rörande Hasardgeografi och Biologi