Terapi för barn och unga på svenska i Zürich

Lek och olika former av kreativitet gör det möjligt för barn att bearbeta svåra upplevelser, kriser och problem.

Min mottagning för barn och ungdomar erbjuder en trygg och terapeutisk omgivning. Psykoterapi för barn och unga fungerar bäst i en omgivning med utrymme för kreativitet.

Genom lek, samtal och en sakkunnig ledsagning kan aktuella problem, psykiska kriser, inte avklarade utvecklingsstadier, skolproblem, aggressioner m.m. bearbetas och lösas.

Arbetet med barn kräver ett nära samarbete med föräldrar och eventuellt med lärare och annan skolpersonal och andra inblandade personer.

Metoder:
Mottagningen erbjuder material för många olika terapivägar. Det är inte nödvändigt att på förhand besluta sig för en viss väg, barnen kan i allmänhet välja det som just då känns riktigt. Många gånger är det sandplay som först fångar uppmärksamheten. Det finns även andra möjligheter:

Rollspel
Modellering, teckning och målning, collage…
Olika former av spel med regler: Uno, shack, Drecksau m.m.
Lekterapi
Sagor och berättelser

Terapin inleds med ett möte där den aktuella problemställningen diskuteras, metodik och mål kan fastställas. Det är bra att inleda terapin med tre provsessioner, varefter ett samtal om fortsättningen och eventuella framsteg kan vara på sin plats. En session per vecka är ideal för barn.