Sandplayterapi för barn och unga

Margareta Ehnberg-Vital

                                                                                                                                                                     Sandlåda med miniatyrer

Lek är för barn och unga ett naturligt sätt att lära sig att hantera, förstå och lösa problem i omgivningen. Lekfullhet och fantasi är nödvändiga för att vi skall kunna utvecklas till balanserade vuxna och gör det möjligt att ta itu med ett problem eller en situation med en mer lekfull attityd – ofta hittar man på det sättet överraskande och kreativa lösningar i en låst situation.

Nya resultat inom hjärnforskningen visar att förmågan att leka är nödvändig också för alla former av inlärning. Matematik och språk är exempel på områden där en lekfull attityd (inre och yttre) möjliggör en snabbare och mer lustfylld inlärning.

Sandplayterapi hjälper i situationer där barnet inte kan leka, när det inte kan koncentrera sig, när det ständigt grälar med syskon och och kanske mobbar eller mobbas av sina klasskamrater. Sandplay hjälper barnet att finna och utveckla sina talanger. Barn som upplevt trauma, sjukdom eller förlust upplever oftast att det är svårt eller omöjligt att tala om sina upplevelser, de kan däremot framställa de svåra situationerna i sanden. Arbetet eller leken i sanden hjälper dem att bearbeta det upplevda så att de sedan kan använda sin energi i nuet.

Leken är en naturlig aktivitet för barn och unga, de behöver inte lära sig metoden. De tycker om att leka i sanden med eller utan figurer. De upplever inte heller situationen som ”terapi”, det är roligt. Sandplayterapi är därför den bästa och oftast också den snabbaste terapimetoden för barn. Metoden utvecklades av Dora Kalff, en av C.G. Jungs studenter. Idag används sandplayterapi i många länder för att lindra många olika problem för personer i alla åldrar.

 

                                                                       Sandbild skapad av en ung kvinna

Materialet består av två sandlådor en med torr och en med våt sand och en uppsättning figurer av alla tänkbara slag: människor i olika åldrar och yrken, djur, byggnader, hushållsartiklar, bilar och andra fortskaffningsmedel, träd och mycket mera. Sanden i sig är viktig. Att rita i sanden eller låta den rinna över huden eller hälla den från en behållare till en annan är fascinerande. Leken i sanden stärker barnens självförtroende och deras finmotorik. Barn som anser att de inte kan teckna eller är osäkra märker snart att de lätt kan skapa mycket tillfredsställande bilder, sandlandskap, i sanden och de är stolta över sina bilder!

Sandplay är inte direktiv, det innebär att barnet själv väljer vad det behöver göra just då. Konst- och lekterapi är en naturlig del av terapin. Det kan hända att barnet under ett möte är fullkomligt absorberad av leken i sanden, nästa gång behöver det kanske arbeta med lera, teckna eller leka butik.

Sandplay fungerar terapeutiskt genom att den erbjuder barnet ett skyddat rum där skrämmande och obegripliga känslor och upplevelser kan bearbetas. Terapeuten skapar trygghet med sin närvaro och kan fungera som katalysator för förändringar. Man kan öva svåra situationer, nya handlingsmönster och nya lösningar i sanden med hjälp av figurerna och bli modigare. Barnet har full kontroll över situationen och kan så bestämma exakt hur mycket av en svår situation som kan visas just då.

Det är inte nödvändigt att prata eller förklara. Man behöver inte med ord förklara varför något är skrämmande eller varför man är arg eller upprörd. Detta innebär också att terapin är lämpad för barn som av någon anledning inte kan eller vill prata. Sandplay gör det möjligt också för ett tyst barn att uttrycka sig.

 

                                                                  Detalj av en sandbild skapad av en 11årig flicka.

Med hjälp av arbetet i sanden är det möjligt att uttrycka känslor, upplevelser och minnen för vilka det inte finns ord. Det här gäller både för barn och vuxna. Det finns erfarenheter för vilka ett barn inte ännu har ord eller inte kan förklara. Essensen av de här upplevelserna kan ofta visas i sanden, med figurer eller utan, med en eller med flera bilder i serie.

Den helande processen sker på på en omedveten nivå hos barnet. Ofta visas en berättelse i sanden, teckningar kan ge mer information, bara ibland kan ett barn konkret säga varför det det inte mår bra, är arg eller ledsen. Det är ofta inte möjligt att hitta en konkret orsak, och det är inte heller alltid nödvändigt. Sandplay hjälper barnet att hela sig själv.

Antalet möten som behövs för en process varierar. Ofta är det så, att så länge det är roligt och viktigt att komma till terapin finns det ännu obearbetat material. När det blir viktigare att leka ute på gården med andra barn kan det vara ett tecken på att processen är avslutad.

Margareta Ehnberg-Vital

Litteratur:

Bradway, Katherine. “Developmental stages in children’s sand worlds.” In: Sandplay Studies – Origins, Theory and Practice. Bradway, K., Signell, K.A., Spare, G.H., et.al. Boston: Sigo Press, 1990.

Boik, Barbara and E. Anna Goodwin. 2000. Sandplay therapy. London: W. W. Norton & Company, 2000.

Gonthard von, Alexander. Theorie und Praxis der Sandspielstherapie. Stuttgart: W. Kohlhammer, 2007.

Pattis Zoja, Eva. “Sandplay.” In: Jungian psychoanalysis, Murray Stein, ed. Chicago: Open Court, 2010.

Publicerad: https://www.familymattersswitzerland.ch/sandplay-therapy-children/