Terapiat

Voimme olla vankeina ajatuskaavoissa tiedostamatta sitä. Kaavat saavat alkunsa varhaislapsuudessa ja niitä laajennetaan joskus vielä myöhemmin ja ne saattavat vaikuttaa rajoittavasti yksityis- ja työelämän savutuksiin.

Yleensä on hyvin vaikeata itse huomata nämä kaavat itsessä, ja on yleensä mahdotonta päästä niistä irti ilman ulkoista tukea. Terapeutin tai analyytikon avulla on mahdollista irrottautua vanhoista reaktiotavoista ja rajoituksista. Tämä mahdollistaa itseluottavuuden voimistuminen ja uusien vaihtoehtojen löytämistä tulevaisuudessa.

Ratkaisukeskeinen neuvonta tai coaching auttaa kun edessä on vaikeita päätöksiä, jos vaikka haluaa aloittaa jotakin uutta työelämässä. Tämä voi olla aika lyhytkestoinen neuvonta joka päättyy kun muutos tai päätös on tehty.

Johtamiskoulutus ammattilaisille (Professional leadership coaching) tähtää johtamistaitojen parantamiseen, ja se soveltuu henkilöille jotka ovat jo johtavassa asemassa, tai haluavat saavuttaa johtavan aseman. Istunnoissa käymme läpi tilanteita ja reaktioita jotka vaikeuttavat johtamista, konfliktien käsittelemistä ja auktoriteetin saavuttamista. Tausta näihin vaikeuksiin johtuvat usein aikaisemmista kokemuksista työelämässä. Neuvonnan avulla itsetunto ja itseluottamus kasvaa, konfliktien käsitteleminen helpottuu (pitkä kokemus IMD:n oppilaiden kanssa).

Psykoterapia auttaa erilaisten vaikeuksien lievittämisessä. Masennus, unettomuus, pelot ja muut vaikeudet voidaan lievittää tämän terapian avulla.

Psykoanalyysi on terapiamuoto joka auttaa selvittämään sekä jokapäiväiseen elämän ongelmia ja pelkoja että sielun syvempiä kysymyksiä. Analyysin avulla ihminen voi löytää itsensä ja kehittä sisäisiä taitoja, päämääriä, ja vaikka löytää elämänsä tarkoitusta. Sen avulla on mahdollista käydä ajassa taaksepäin, avata vanhoja solmuja, parantaa vanhoja haavoja ja pelkoja, ja pehmittää vaikeita muistoja. Psykoanalyysissä unet, kreatiivinen toiminta, mielikuvitus ja esimerkiksi hiekkaterapia voivat olla osa prosessia.

Pariterapiassa suhde on potilas. Keskusteluissa, kuunteleminen, puhuminen, toistensa kunnioittaminen, omien ja toisen osapuolen tunteiden tiedostaminen ja kunnioittaminen ovat osa työstä. Päämäärä on saada suhde toiminaan niin että siitä voi nauttia ja saada tukea ja tyydytystä.

Terapiaa lapsille ja nuorille perustuu pääasiassa hiekkaterapiaan. Lapsi tai nuori saa vapaasti valita erilaisten toimintojen kesken. Teini ikäiset keskustelevat mielellään luovien töiden ohella (savitöitä, maalaaminen).

Margareta Ehnberg-Vital